انبارداری

انبارداری

انبارداری در حمل بار از مهم‌ترین بخش‌های یک شرکت یا سازمان بوده که بخش بزرگی از دارایی‌ها و کالاهای یک شرکت را حمل و نقل می‌کند. این فرایند باعث سرعت در دادن کالا به انبار و تحویل گرفتن مواد اولیه با کمترین قیمت و نیروی مورد نظر بوده، رساندن به موقع اجناس و سالم بودن در هنگام تحویل یکی از وظایف مهم حمل بار در بخش انبارداری و صدور کالا است.

فرایند انبارداری شامل دریافت کالا، نگهداری آن و تحویل با انجام اصول حرفه ای و اینکه این کالا بدون هیچ آسیبی به درخواست کننده ارائه شود.