دبی


Dubai-Emirates (UAE)

چین


Shanghai-China

دفتر مرکزی

تلفن: 72-44664770-021
ایران - تهران - بزرگراه شهید لشگری- خیابان نفیسی

اطلاعات تماس کارگو پارس

دبی


Dubai-Emirates (UAE)

چین


Shanghai-China

دفتر مرکزی

تلفن: 72-44664770-021
ایران - تهران - بزرگراه شهید لشگری- خیابان نفیسی

فرم تماس با ما

"*" indicates required fields