حمل و نقل ترکیبی

حمل و نقل ترکیبی

گاهی حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر تنها با یک روش امکان پذیر نمی باشد. بطور مثال اگر مقصد بار وارداتی به ایران یکی از فرودگاههای داخلی باشد این کار نیاز به استفاده از روشهای ترکیبی دارد. شرکت کارگوپارس با تجربه فراوان در امر ترانزیت داخلی و خارجی آماده ارائه سرویس به مشتریان خود می باشد.